Puchar Rumi 2015/16


Puchar Rumi 2015/16

Baltic Cup 2016

Nabr

Nabr

Ca?a Polska Biega Z Map?

Ca?a Polska Biega Z Map?

Home
PDF Drukuj Email

W dniu 31 marca 2012 w Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, odby?y si? zawody w biegu na orientacj? Mistrzostwa Wojewdztwa Pomorskiego w Biegu D?ugodystansowym, ktrych organizatorem by? rumski klub UKS Sidemka Rumia. Zawody te by?y inauguracj? sezonu 2012 na Pomorzu.

Na starcie stan??o 140 zawodnikw. Zawodnicy z Rumi zdobyli 24 medale.

Zdj?cia dost?pne w galerii

Impreza przyci?gn??a wielu nowych ch?tnych, ktrzy sprbowali swoich si? w wymagaj?cym terenie jakim jest Kalwaria Wejherowska. Z pewno?ci? pogoda nie u?atwi?a startuj?cym w tych zawodach (by? to chyba jedyny dzie?, kiedy mogli?my prze?y? wszystkie pory roku naraz od s?o?ca po ?nieg). Dodatkow? niespodziank? by? mass-start wszystkich kategorii poczynaj?c od K/M16 do seniorw i weteranw.

Aby zredukowa? tzw. zjawisko tramwajw (ktrych niestety nie unikn?li?my biegn?c na dwa pierwsze punkty), trasy r?ni?y si? od siebie daj?c nam wi?cej mo?liwo?ci. M?odszym kategoriom orazOPEN-kom przydzielono ju? minuty. Ciekawe i wymagaj?ce trasy zweryfikowa?yprzygotowanie zawodnikw do sezonu, liczy?a si? przede wszystkim kondycja i "odporno??" na zimno. Po zako?czeniu biegu uczestnicy z pewno?ci? mieli o czym rozmawia?. Przed g?wnym zako?czeniem odby?o si? wr?czenie nagrd w rankingu Indywidualnego Pucharu Wojewdztwa Pomorskiego za rok 2011. Zwyci?zcy otrzymali pami?tkowe statuetki.

Zako?czenie biegu d?ugodystansowego odby?o si? oko?o 13.30, triumfalne trjki otrzyma?y medale, dyplomy i s?odki upominek. Organizacja, jak przysta?o na trenera, by?a dopracowana w ka?dym szczegle, tak?e dzi?ki pomocy ze strony rodzicw i uczestnikw. S?dz?, ?e lu?na atmosfera i du?o ?miechu zostawi?y pozytywne wra?enie na pocz?tkuj?cych jak i na weteranach.

Gratulujemy wszystkim, ktrzy mieli odwag? zmierzy? si? z d?ugimi trasami w ekstremalnych warunkach pogodowych i dotarli do mety.

Zawodnicy UKS Sidemka Rumia zdobyli w r?nych kategoriach 24 medale. W tym 8 tytu?w mistrzw wojewdztwa : K-10 Marta ?urek, K-18 Angelika Zamojska, K-21 Maria Maj-Roksz, M-12 Bart?omiej Ogdowski, M-14 Mateusz Socik, M-16 ?ukasz Wi?niewski, M-18 Marcin Piechowski, M-20 Robert Niewiedzia?a. Ponadto srebrne medale zdobyli Zuzanna Moskal (K-10), Zosia Melzer (K-12), Alicja Bielecka (K-14), Michalina Kantecka (K-18), Marta Kozie? (K-20), Wioletta Konkol-Klimczak (K-21), Pawe? Lipie?ski (M-20), Przemys?aw Olech (M-21), Grzegorz ?urek (M-12). Szymon Melzer (M-14), Pawe? Zamojski (M-18). Na najni?szym podium stan?li : Natalia Dawidowska, Edyta Wi?niewska i Ewelina Zamojska.

Do zobaczenia na kolejnych trasach biegu na orientacj?

Ewelina Zamojska

 
Copyright © 2016 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Las-Kompas


Otwarte treningi

UKS Sidemka Rumia

Sidemka na facebook'u

Baltic Cup 2016

Reklama

Urz?d Miasta Rumi

UM Rumi dofinansowa? imprezy organizowane przez UKS "Sidemka" i udzia? zawodnikw w zawodach.

JWOC 2011

Reklama